Имате нужда от нашите услуги?Пишете ни!

Земетресение

Какво да правим при земетресение?

Земетресението е рязко и внезапно разместване на дадена част Ремонт на покрви от Remont-na-pokrivi.org след Земетресение
от земната кора, при което се появяват сеизмични вълни, предизвикващи трусове в пластовете на Земята и нейната повърхност. Причината за него е натрупването на напрежение и изменения в земната кора. Това напрежение се освобождава, обикновено под влияние на натоварване от големите планински вериги. Отделената енергия се насочва към повърхността на Земята, при което причинява разместване на платовете. Мястото на възникване на земетресението се нарича огнище или епицентър.

Всяко земетресение се заражда в земните недра, където се отделя топлина. Това се случва в резултат на вулканична дейност или тектонски разломи. По-често причините за земетресенията са тектонични. Разпространението зависи от положението на разломите в земната кора.

Земетресенията може да бъдат и изкуствено предизвикани, например от ядрени взривове. Така през 1968 година в Невада е предизвикано земетресение с магнитуд 6,3. Друга причина за изкуствено земетресение е строителството на мащабни водохранилища, което нарушава геостатичното равновесие в земната кора чрез натоварване с огромни количества водна маса.

Земетресенията може да са съвсем леки, но също така и катастрофално разрушителни, в зависимост от магнитуда и продължителността. Щетите зависят и от типа на строителство в земетръсния район. При леките земетресения, обикновенно пропадат само кумините на сградите или част от покритите се нуждаят от ремонт.

Земетресенията причиняват огромни приливни вълни в моретата и океаните. Тези вълни носят още името Цунами, или т.нар. сеизмични вълни. Те могат да бъдат огромни, цели водни стени, които са способни да унищожат градове.

Силата на земетресенията се определя по скали. Най-популярната е кръстена на американския сеизмолог Чарлз Рихтер. Тази скала отчита силата на земетресението в епицентъра му в девет степени. Втората скала е въведена от Джузепе Меракли – италиански сеизмолог. Тя е 12-степенна и отчита силата на земетресението в неговата периферия.

Едно от най-мощните земетресения в света е в Китай през 1556 година, когато има цели 800 000 жертви. През 1663 година природната стихия в Силиси – Япония погубва 60 000 души, а по-късно, през 18-ти век отново в Япония град Едо, днешно Токио, е разрушен напълно от земетресение, при което загиват 200 000 души. През 1775 година в Португалия става много силно земетресение, което е усетено чак във Великобритания, и при него има 200 000 жертви.