Имате нужда от нашите услуги?Пишете ни!

Хидроизолация на мостове

Транспортните съоръжения са едни от най-важните, които присъстват в нашето ежедневие. Мостовете в България са често срещани не само извън, но и доста често вътре в градовете. От изключителна важност е те да бъдат качествено защитени и изолирани от вода, влага и корозия, за да може тяхната експлоатация да не представлява опасност за живота на хората.

Каква е основната задача на хидроизолацията на мостове?

Основната задача на хидроизолацията на мостове е да предпазва конструкцията им от влиянието на водата и влагата и нейното агресивно корозивно действие върху тях. Според изследвания, водата се смята за агресивна, когато в нея се съдържа повече от 5mg/dm3 въглероден диоксид, а съдържанието на сулфати надвишава 250mg/dm3. Агресивността на водата може да се показва в различни аспекти. При наличието на свободен въглероден диоксид в състава ѝ, тя може да превърне циментът от неразтворима сол в разтворима. В следствие на това химично явление, циментът бива извлекан от бетона и той се разрушава. При мостовете това е от особена важност, защото когато водата се намира в движение, интензивността на процеса е многократно по-бърза. Също така сулфатите във водата могат да образуват нови вещества в бетона, което води до образуването на опънни напрежения. Опънната якост на бетона е ниска и тези напрежения образуват пукнатини и предизвикват разрушаването на стоманобетона.

При мостовете, за разлика от хидроизолацията на основите на сгради, има нужда се постави хидроизолация, която да предпазва не само от подпочвените и атмосферни води, но също така трябва да се положи хидроизолация върхи пътната плоча на моста. Тя в най-голяма степен е изложена на метеорологични явления и вредни въздействия. Съвременните изисквания налагат бетона, който се използва при строежа на мостове, да отговаря на определен клас за водонепропускливост. Той трябва да осигурява допълнителна защита от корозия на стоманата. Налага се обаче да бъде предотвратен всякакъв контакт на бетона с агресивните води. От първостепенна важност е полагането на допълнителни слоеве специална хидроизолация за мостове.

Най-разпространените варианти са битумната и рулонната хидроизолация. Тъй като тези два вида са многопластови и могат да бъдат нанесени както върху конструктивните елементи от долното строене на моста, така много лесно могат да бъдат положени и върху асфалтобетонните елементи от пътната плоча.